Теория етносу. Курс лекций

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Реферат
  Тема: Теория етносу. Курс лекций

  МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» ПРОГРАМА «ТРАНСФОРМАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

  О.В. Нельга

  ТЕОРИЯ ЕТНОСУ

  КУРС ЛЕКЦІЙ

  Рекомендовано

  Міністерством освіти України

  як навчальний посібник

  Київ

  "ТАНДЕМ"

  1997

  ББК 63.5

  Н55

  Редактор В.П.Недашківський

  Нельга О.В.

  Н55

  Теорія етносу. Курс лекцій: Навчальний посіб­ник. — Київ: Тандем, 1997. — 368 с. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

  У навчальному посібнику етнічне зовсім не розглядається як світ упредметнених цінностей, а береться лишень як цінність духовна. Автор

  не вдається до конкретного аналізу фольклору, прикладного мистецтва, мови тощо, а здійснює теоретичне уза­гальнення даних етнопсихології, етносоціології, якоюсь мірою — етнополітики,

  вбачаючи в цьому головне завдання теорії етносу.

  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців.

  ОЗ1010000

  ББК 63.5

  ВN 966-7145-0-1-2

  © Нельга О.В., 1997

  © ЧуєвС.І. Обкладинка, 1997

  © "Тандем". Комп'ютерний макет, 1997

  Цей навчальний посібник визнано одним

  кращих із поданих на конкурс, організова

  ний Міністерством освіти України та

  Міжнародним Фондом "Відродження " в

  рамках Програми "Трансформація

  гуманітарної освіти в Україні".

  Головне завдання Програми полягає в сприянні

  гуманізації освіти через створен

  ня умов для розробки та впровадження

  нової генерації підручників і навчальних,

  посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, що

  притаманні сучасним суспільствам

  демократичного типу.

  Міжнародний Фонд "Відродження",

  який репрезентує всесвітню мережу фон

  дів, заснованих відомим американським

  підприємцем та громадським діячем Д

  жорджем Соросом, буде щиро вдячний з

  а відгуки, пропозиції та зауваження щодо

  цього видання під час його експерименталь

  ної перевірки в навчальних аудиторіях.

  ПЕРЕДНЄ СЛОВО

  Крім теоретичних поглядів на етнічне, які ми маємо намір запропонувати читачеві, існує, зрозуміло, й історія етнічного. Причому, звичайно, теорія та історія якого

  завгодно феномена або процесу тісно переплетені, взаємопов'язані: розвиток теорії дає нове розуміння історії, так само як і нові історичні факти зумовлюють перегляд або збагачення

  певних теоретичних тез.

  У пропонованому посібнику ми свідомо, по-перше, звужуємо своє завдання до розгляду найбільш гострих та актуальних проб­лем етнічного, по-друге, абстрагуємося від історії

  цього феноме­на, використовуючи етноісторичні факти лише як тло або своє­рідне підґрунтя теорії етнічного. Це подвійне самообмеження випливає з того факту, що ні історичне, ні

  теоретичне народо­знавство (тобто етнографія та етнологія) не досягли ще, з нашого погляду, достатньої висоти розвитку та необхідного щаб­лю взаємопроникнення або хоча б

  зближення. Отож, слід на­лежним чином доопрацювати елементи такої єдиної конструкції, як "Історичне та теоретичне народознавство". Наш "Курс лекцій" можна розглядати саме як один

  з таких елементів.

  На додаток до цього читач має взяти до уваги ту обставину, що ми додержуємося положень, згідно

  з якими все, що на­копичено людьми в процесі перетворення (опанування) ними природи, а разом з тим

  – і перетворювання (розвитку) самих себе, тобто у процесі формування соціуму, постає як двоєдність матеріальної та духовної культури. При цьому матеріальна

  культура являє собою безліч уречевлених, упредметнених ціннос­тей, або другу (штучну), створену суспільною людиною, природу.

  Що стосується духовної культури, то її утворюють сукупність почуттів, емоцій, переживань,

  установок, отивів, емпіричних знань та вмінь, звичаїв та традицій, науково-теоретичних знань про таємниці природи та суспільства, але здебільшого — міра гуманності стосунків між людьми,

  історично досягнута висота цінності кожної окремої людини у суспільстві та рівень есте­тичного опанування світу.

  Вступ людства в добу цивілізації фактично явив собою більш-менш гармонійний цивілізаиійно-культурний поступ, в якому аж до промислової революції кінця XVIII

  сторіччя не спостерігалося істотних розбіжностей між культ...


  Похожие материалы:


  Добавить комментарий
  Старайтесь излагать свои мысли грамотно и лаконично

  Введите код:
  Включите эту картинку для отображения кода безопасности
  обновить, если не виден код
© 2009-2015 Все права защищены